INVITAŢIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Produse informative si de promovare – Kitul cursantului in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132975 pentru implementarea proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Produse informative si de promovare – Kitul cursantului in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Termen limita primire oferte: 29.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

INVITAŢIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Servicii actualizare si intretinere sistem informatic in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132975 pentru implementarea proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Servicii actualizare si intretinere sistem informatic in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Termen limita primire oferte: 29.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

Invitaţi e pentru depunere ofertă în vederea achizitiei de servicii leasing operational

Persoană juridică achizitoare SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul social în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 9, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/633/6/14/132975, ”MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)” cod SMIS 132975 – finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii de leasing operațional pentru 1 autoturism

Data limită de trimitere a ofertei este 14.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

Lansare proiect MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR (UCB TÂRGU JIU)

SOFTTEHNICA S.R.L.în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu JIu implementează în perioada 2 Septembrie 2020 1 Septembrie 2022 proiectul cu titlul ”MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR (UCB TÂRGU JIU)cod MySMIS 132975, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. 19664/01.09.2020. Valoarea totală a proiectului estede 4.749.804,64lei, din care finanțarea nerambursabilă reprezintă 4.543.824,53lei, valoarea contribuției europene fiind de 3.880.106,64lei în timp ce 663.717,89lei sunt asigurați din bugetul de statal României. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de competență și a gradului de angajabilitate al studenților, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, prin crearea și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat precum și prin participarea studenților la stagii de practică și la activități de integrare și adaptare la piața muncii.Grupul țintă al proiectului este compus din 322 studenți înscriși la programelede master sau licență ale Facultațiide Științe Economice și Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, care vor beneficia de un pachet integrat de servicii: informare, consiliere și orientare profesională, stagii de practică la angajatori, activități de tip întreprindere simulată, workshopuride antreprenoriat. În urma finalizării proiectului se vor obține următoarele rezultate: 322 studenți consiliați și participanți la stagii de practică,161 subvenții și 256 premii acordate studenților, 16 workshopuri de antreprenoriat întreprinderi simulate organizate, 10 acorduri de parteneriat semnate și 2 parteneriate consolidate, un laborator modern amenajat în cadrul Universității.

Citește mai mult