INVITAŢIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Produse informative si de promovare – Kitul cursantului in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132975 pentru implementarea proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Produse informative si de promovare – Kitul cursantului in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Termen limita primire oferte: 29.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

INVITAŢIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Servicii actualizare si intretinere sistem informatic in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132975 pentru implementarea proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Servicii actualizare si intretinere sistem informatic in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Termen limita primire oferte: 29.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

Invitaţi e pentru depunere ofertă în vederea achizitiei de servicii leasing operational

Persoană juridică achizitoare SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul social în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 9, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/633/6/14/132975, ”MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)” cod SMIS 132975 – finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii de leasing operațional pentru 1 autoturism

Data limită de trimitere a ofertei este 14.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult