Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132975 pentru implementarea proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Produse informative si de promovare – Kitul cursantului in cadrul proiectului ”MISS – MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJINIRE A STUDENȚILOR” cod SMIS 132975

Termen limita primire oferte: 29.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.