Persoană juridică achizitoare SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul social în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 9, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/633/6/14/132975, ”MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)” cod SMIS 132975 – finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii de leasing operațional pentru 1 autoturism

Data limită de trimitere a ofertei este 14.01.2021 ora 12.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.